Welkom

Duiding

Omwille van het gevaarlijk karakter van ontploffend feestvuurwerk hebben de gemeentelijke diensten, lokale politie en de Schotense verkooppunten een onderzoek ingesteld met als doel het vuurwerkgebruik, voornamelijk tijdens de jaarwissel, veiliger te maken.
Hierbij werden 2 belangrijke aandachtspunten genoteerd:
- Het gebruik van ontploffend feestvuurwerk is zeer gevaarlijk en zorgt al geruime tijd voor hinder bij de buurtbewoners.
- Het aanvragen van een vergunning voor het afsteken van feestvuurwerk is veel te omslachtig.
Beide zaken werden in een nieuwe formule gegoten.

Concreet

Het gebruik van ontploffend feestvuurwerk – dit bevat een grote hoeveelheid pyrotechnisch sas (buskruit) – is niet toegelaten op Schotens grondgebied. Ook het oplaten van wensballons is verboden.

Het afsteken van niet-ontploffend feestvuurwerk is wel toegelaten maar moet worden gemeld aan de lokale overheid/politie via deze website.
Het verkooppunt kan de koper perfect informeren of het feestvuurwerk al dan niet ontploffend is.

Het afsteken van feestvuurwerk tijdens oudejaarsnacht moet ten laatste op 31 december, om 12u00, gemeld worden. De aanvrager ontvangt hierop een reactie, per mail of per telefoon.

Algemeen Politiereglement Schoten

Onverminderd de algemene wetgeving betreffende het gebruik van feestvuurwerk is het afsteken van ontploffend feestvuurwerk en/of het oplaten van wensballons op Schotens grondgebied niet toegelaten. De burgemeester kan hierop afwijkingen toestaan en hierbij voorwaarden opleggen. Voor het afsteken van niet-ontploffend feestvuurwerk moet geen vergunning worden aangevraagd. Wel moet het afsteken van niet-ontploffend feestvuurwerk worden gemeld bij de lokale overheid, via de geijkte kanalen. Indien de bevoegde instanties menen dat dit vuurwerkgebruik problemen zou kunnen geven, kan de burgemeester voorwaarden opleggen en desgevallend het afsteken ervan verbieden.
Afval van vuurwerk dat is afgegaan dient te worden gedeponeerd bij restafval. Vuurwerk dat niet is afgegaan dient te worden gedeponeerd bij Klein Gevaarlijk Afval.

Wettelijke voorwaarden en Veiligheidstips

 • koop het feestvuurwerk in een speciaalzaak
 • feestvuurwerk mag enkel gebruikt worden door +16-jarigen
 • men mag niet meer dan 1 kg pyrotechnisch sas bewaren
 • bewaar het vuurwerk in een goed gesloten doos op een koele, droge plaats, buiten het bereik van kinderen
 • lees de gebruiksaanwijzing
 • wees nuchter: nuttig geen alcohol voor of tijdens het afsteken van feestvuurwerk
 • laat de andere personen afstand houden. Raadpleeg hiervoor de instructies op de verpakking van het vuurwerk. Houd ook rekening met woningen, geparkeerde wagens, plantengroei, ...
 • voorzie voldoende water en/of zand of andere blusmiddelen
 • doof eventuele vonken, gensters en terugvallende resten
 • steek slechts 1 element tegelijk aan
 • richt nooit vuurwerk op iets of iemand
 • draag een veiligheidsbril
 • gebruik bij voorkeur een aansteeklont (te koop in de winkel) om het vuurwerk aan te steken – geen lucifers of een aansteker (rookwaren zoals sigaren of sigaretten kunnen dan weer wel)
 • plaats voor het afsteken van vuurpijlen een buis stevig in de grond en steek er dan de stok van de vuurpijl in
 • steek nooit vuurwerk een tweede keer aan
 • steek nooit vuurwerk vanuit je hand af
 • houd dieren op een veilige plaats: honden en paarden verafschuwen vuurwerk